Met je buren werken aan een fijnere buurt. Dat deden bewoners van Minitopia en de Kruithoorn in ’s-Hertogenbosch. Minitopia is een proefplaats voor zelfgemaakte, duurzame woningen. Naast deze bijzondere plek verscheen de Kruithoorn: 50 flexwoningen van wooncorporatie Brabant Wonen. Het hoge, onvriendelijke hek dat de terreinen aanvankelijk scheidde vervingen de omwonenden door een groen schapenhek en samen plantten ze bomen voor een groenere en gezelligere buurt.Voor Voor het magazine van wooncorporatie Brabant Wonen maakte ik hierover een redactionele fotoreportage.