Algemene Voorwaarden

Joost van der Vleuten is volwaardig NVJ/NVF-lid en hanteert de NVF/DuPho-algemene voorwaarden. Deze zijn op alle rechtsbetrekkingen van Joost van der Vleuten (JV) van toepassing. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016.

Op aanvraag wordt het document naar u verstuurd.

Algemene Voorwaarden

Joost van der Vleuten is een freelance en autonoom fotograaf uit Rotterdam (portret, reportage, documentair). Hij fotografeert mensen in hun directe woon-, werk-, leef-, speelomgeving. Joost van der Vleuten studeerde o.a. Fotografie aan Kunstacademie St. Joost, doceert part-time aan Fotoacademie Amsterdam en is aangesloten bij beroepsvereniging NVJ/NVF.

Meer info

CONTACT

+31(06)47238663

hello@joostvandervleuten.me

Algemene Voorwaarden / ©2020, Joost van der Vleuten